Akronimy IT

Podręczna lista najczęściej spotykanych akronimów w rekrutacjach IT

Sprawdź jak dobrze znasz akronimy IT 🫵

Nie znalazłeś(-aś) szukanego skrótu/akronimu?

Jeżeli akronimy IT których poszukujesz nie znajdują się na tej liście to daj nam o tym znać. Zaktualizujemy listę tak szybko, jak jest to tylko możliwe 🙂

1.AWS

Amazon Web Services

Platforma chmurowa uruchomiona oraz prowadzona przez firmę Amazon. AWS świadczy ponad 200 usług z zakresu m.in. hostingu stron internetowych, baz danych, sieci komputerowych, analityki, przechowywania i przetwarzania danych. Obecnie jest to najpopularniejszy dostawca usług chmurowych z udział w rynku na poziomie 32% (2020 r.).

2.GCP

Google Cloud Platform

Platforma chmurowa należąca do firmy Google, oferująca pakiety rozwiązań do przechowywania danych, hostingu, baz danych, Big Data itp. Umożliwia programistom budowanie, wdrażanie i skalowanie aplikacji, witryn i usług na tej samej infrastrukturze co Google. W 2020 roku udział firmy w rynku świadczenia publicznych serwisów chmurowych wynosił 7%.

3.HTML

HyperText Markup Language

Standard dokumentów w sieci World Wide Web służący do tworzenia stron i aplikacji internetowych. Może być wspomagany przez technologie takie jak kaskadowe arkusze stylów (CSS) oraz języki skryptowe takie jak JavaScript. Najbardziej podstawowa składowa każdej strony internetowej. To w HTML decydujemy o tym jakie elementy oraz teksty pojawią się na stronie w określonej kolejności. Możemy również spotkać się z zapisem HTML5, gdzie „5” oznacza obecną wersję standardu HTML.

4.CSS

Cascading Style Sheets

Język arkuszy stylów, który służy do prezentacji i formatowania treści na stronach internetowych, np. czcionki, rozmiaru tekstu, kolorów, odstępów, obramowania itd. CSS został zaprojektowany, aby umożliwić oddzielenie prezentacji (CSS) od treści (HTML). Możemy również spotkać się z zapisem CSS3, gdzie „3” oznacza obecną wersję standardu CSS.

5.JS

JavaScript

Język programowania, który jest jedną z podstawowych technologii World Wide Web, obok HTML i CSS. Może być używany zarówno po stronie klienta (frontend, przeglądarka) jak i na serwerze (backend, Node.js). Po stronie klienta używany głównie do nadawania stronom internetowym interaktywnego charakteru (np. logowanie użytkownika, walidacja formularzy, animowanie elementów na stronie itd.). Język ten rozwijany jest zgodnie ze standardem ECMAScript.

6.SEO

Search Engine Optimization

Praktyka zwiększania ilości i jakości ruchu do Twojej witryny poprzez organiczne (darmowe, nieuzyskane za pomocą reklam bądź ich płatnych akcji) wyniki wyszukiwania. Najczęściej polega ona na optymalizacji treści strony internetowej oraz stosowaniu semantycznego kodu HTML. Dzięki temu „roboty” wyszukiwarek internetowych (np. Google) potrafią zrozumieć, na jaki temat jest dana strona, automatycznie ocenić jej jakość i umieszczać ją wyżej w wynikach wyszukiwania.

7.UI

User Interface

Interface użytkownika jest przestrzenią, w której człowiek (użytkownik) może komunikować się z maszyną (w naszym przypadku najczęściej z komputerem). Interfejsem może być okno przeglądarki internetowej (a dokładniej rzecz biorąc otwarta w tym oknie strona) lub zainstalowanego programu. Interface użytkownika powinien być przyjazny dla oka, intuicyjny oraz spójny, aby użytkownik miał ochotę korzystać ze strony/z programu jak najdłużej. Odpowiada na pytanie: „Jak dana strona/aplikacja ma wyglądać”?

8.UX

User Experience

UX określa sposób, w jaki użytkownik wchodzi w interakcję z aplikacją. W przeciwieństwie do UI, który definiuje, jak ma wyglądać dana aplikacja, UX odpowiada na pytanie „Jak dana strona/aplikacja ma się zachowywać?”. Produkt posiadający dobrze zaplanowany UX, dla użytkownika jest intuicyjny, łatwy w obsłudze, nie powoduje problemów z użytkownikiem, użytkownik zawsze wie, gdzie się aktualnie znajduje i jakie kolejne kroki może wykonać.

9.API

Application Programming Interface

Sposób komunikacji co najmniej dwóch programów komputerowych ze sobą. Przez programy komputerowe w naszym przypadku rozumiemy najczęściej aplikację napisaną na frontend oraz na backend. Aplikacja na frontendzie komunikuje się z tą na backendzie właśnie za pomocą API. Za pomocą API komunikować między sobą mogą się również aplikacje backendowe. API tworzone jest na backendzie i jest swego rodzaju „bramą” do tego, co dana aplikacja oferuje klientom (innym aplikacjom) chcącym z niej skorzystać.

10.SQL

Structured Query Language

Język programowania używany do tworzenia, modyfikowania i zarządzania danymi w relacyjnej bazie danych zarządzanej przez odpowiedni system zarządzania bazą danych.

11.E2E

End to end

Jeden z rodzajów testów automatycznych wykorzystywanych przy tworzeniu oprogramowania. Używamy ich do sprawdzenia, czy dany scenariusz testowy działa zgodnie z założeniami od początku do końca z punktu widzenia użytkownika końcowego. Scenariuszem może być np. rejestracja użytkownika. Automatyczne narzędzie symuluje wtedy wejście użytkownika na stronę z formularzem rejestracyjnym, wypełnia wszystkie pola, przesyła formularz i sprawdza, czy strona podsumowania zawiera wszystkie wymagane dane.

12.TDD

Test-driven development

Jedna z metodyk wytwarzania oprogramowania, gdzie programista najpierw pisze testy automatyczne, które definiują pożądane ulepszenie lub nową funkcję, następnie pisze kod (implementuje tę funkcję), aby przejść ten test, a na koniec refaktoryzuje nowy kod do akceptowalnych standardów.

13.QA

Quality Assurance

Działania mające na celu zapewnienie, że rozwijane oprogramowanie spełnia określone wymagania. Software QA obejmuje cały proces tworzenia oprogramowania i często kojarzony jest z przygotowywaniem odpowiedniej ilości testów automatycznych, które sprawdzają poprawność działania aplikacji.

14.PWA

Progressive Web App

Aplikacja PWA jest stroną internetową napisaną za pomocą HTML/CSS/JS, która na urządzeniach mobilnych ma wyglądać i zachowywać się (np. push notyfikacje, praca offline, tryb pełnoekranowy, możliwość instalacji) jak aplikacja natywna. Dzięki temu mamy możliwość napisania jednej aplikacji na różne platformy (Android, iOS) bez kłopotów z dystrybucją przez sklep z aplikacjami (aplikacja instalowana jest z poziomu przeglądarki).

15.CI

Continuous Integration

Proces w którym programiści integrują swój kodu w repozytorium częściej niż raz dziennie. Ułatwia to wyłapywanie błędów na wczesnych etapach, umożliwia unikanie konfliktów w kodzie oraz regularne testowanie małych zmian wprowadzanych przez zespół programistów.

16.CD

Continuous Deployment / Continuous Delivery

Akronim CD znajdujący się w skrócie „CI/CD” może posiadać dwa znaczenia. Continuous Delivery oznacza automatyczne zbudowanie i przetestowanie nowo wytworzonego kodu (dostarczonego za pomocą CI). Wynikiem działania tutaj będą gotowe „paczki”, które możemy umieścić na serwerach produkcyjnych. Continuous Deployment idzie o jeden krok dalej i automatycznie umieszcza nowo zbudowany kod (wspomniane już paczki) na docelowych serwerach.

17.CDN

Content Delivery Network

Narzędzie wykorzystywane do szybszego dostarczania treści. Należy rozumieć jako „małe” serwery rozsiane po całym świecie, które pobierają i trzymają u siebie zasoby (np. pliki stron internetowych, dokumentów, grafik) z głównego „dużego” serwera. Dzięki temu użytkownik może pobrać dane znacznie szybciej korzystając z „małego” serwera, który fizycznie znajduje się bliżej niego, niż zawsze łączyć się z serwerem, który być może znajduje się na innym kontynencie.

18.CMS

Content Management System

Aplikacja webowa, która daje możliwość użytkownikom z różnymi poziomami uprawnień do zarządzania treścią, danymi lub informacjami projektu strony internetowej. Dzięki CMS treści na stronie internetowej (np. treść posta, grafika, menu, cennik, itp.) mogą być zmieniane bez zmian w kodzie strony.

19.JSON

JavaScript Object Notation

Format zapisu danych. Używany głównie do wymiany danych między aplikacjami (np. frontend pobiera z backendu listę zakupów użytkownika i dane te przesyłane są właśnie w formacie JSON). JSON składa się z par klucz – wartość i zapisywany jest przy pomocy nawiasów: { „klucz”: „wartość” }. Jego format jest bardzo podobny do tego w jaki sposób tworzymy obiekty w języku JavaScript.

20.MERN

MongoDB, Express.js, React, Node.js

Akronim określający cały stos technologiczny dla danej aplikacji. Stos ten składa się z czterech często łączonych ze sobą technologii: MongoDB (baza danych), Express.js (API), React (frontend), Node.js (backend)

21.LAMP

Linux, Apache, MySQL, PHP

Akronim określający cały stos technologiczny dla danej aplikacji. Stos ten składa się z czterech często łączonych ze sobą technologii: Linux (system operacyjny), Apache (WEB Server), MySQL (baza danych), PHP (backend, język programowania)

22.MEAN

MongoDB, Express.js, Angular, Node.js

Akronim określający cały stos technologiczny dla danej aplikacji. Stos ten składa się z czterech często łączonych ze sobą technologii: MongoDB (baza danych), Express.js (API), Angular (frontend), Node.js (backend),

23.SaaS

Software As a Service

Model dystrybucji oprogramowania w chmurze, dzięki któremu użytkownicy końcowi mogą uzyskać dostęp do aplikacji i korzystać z niej zdalnie za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Właściciel Saas jest odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu oraz aktualizacje oprogramowania a użytkownik najczęściej jest zobligowany do płacenia za dostęp na zasadzie „pay-as-you-go”, czyli w zależności od wykorzystania zasobów

24.PaaS

Platform As a Service

Oparte na chmurze środowisko obliczeniowe, które umożliwia tworzenie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami internetowymi bez konieczności zajmowania się infrastrukturą niezbędną do budowania aplikacji. PaaS obejmuje infrastrukturę, np. serwery, pamięć masową i sieć oraz oprogramowanie pośredniczące, narzędzia programistyczne itp.

25.IaaS

Infrastructure as a Service

Rodzaj modelu usługi chmurowej polegającej na wynajęciu od dostarczyciela chmury infrastruktury informatycznej, np. serwerów, pamięci masowych itd. W modelu IaaS właścicielem oraz operatorem sprzętu fizycznego jest dostawca chmury, natomiast klient korzysta i płaci tylko za takie zasoby, które faktycznie wykorzystuje, dzięki czemu nie musi ponosić kosztowych operacji zakupu i utrzymywania fizycznego sprzętu w swojej lokalizacji.

26.MVP

Minimum Viable Product

Produkt (np. aplikacja / strona internetowa), który posiada jak najmniejszą ilość zaimplementowanych funkcjonalności, tak aby można było zbadać i zrozumieć zainteresowanie klientów produktem bez jego pełnego rozwoju. Dzięki temu nie tracimy czasu na rozwój produktu, który nie przyjmie się na rynku. Ważne, aby taki produkt mógł powstać jak najszybciej.

27.OOP

Object Oriented Programming

Paradygmat programowania oparty na koncepcji „obiektów”, które mogą zawierać dane i kod. Dane przechowywane są w postaci pól (często znanych jako atrybuty lub właściwości) natomiast kod, w postaci procedur (często znanych jako metody). OOP koncentruje się na obiektach, którymi programiści chcą manipulować, a nie na logice wymaganej do manipulowania nimi.

28.ORM

Object Relational Mapping

Mechanizm, który umożliwia adresowanie, dostęp i manipulowanie obiektami bez konieczności zastanawiania się, jak te obiekty odnoszą się do swoich źródeł danych (baza danych). Dzięki temu w anszym kodzie możemy łatwo i wygodnie pracować z danymi pochądzącymi z relacyjnych baz danych. Dane takie możemy manipulować z użyciem języka programowania w którym napisana jest aplikacja, bez konieczności używania języka SQL.

29.REST

Representational State Transfer

Zbiór zasad i reguł, dzięki którym dwa komunikujące się ze sobą systemy (np. frontend i backend za pomocą API) są w stanie zrozumieć siebie nawzajem. Nie posiada oficjalnej specyfikacji. Wspomniany już zbiór reguł ma na celu ułatwienie i uspójnienie procesu wymiany danych w sieci Internet.

30.SDK

Software Development Kit

Zestaw narzędzi do tworzenia oprogramowania, który znacznie ułatwia programiście tworzenie aplikacji na konkretną platformę (np. Windows, Android, iOS), korzystanie z funkcjonalności danej biblioteki czy tworzenia aplikacji na konkretny sprzęt (np. moduł GPS, asystent głosowy). W skład SDK wchodzą najczęściej biblioteki, instrukcje, przykładowe fragmenty kodu, dokumentacje itd.

31.WPF

Windows Presentation Foundation

Opracowany przez Microsoft framework UI, którego zadaniem jest renderowanie interfejsów użytkownika w aplikacjach opartych na systemie Windows. Wydany jako część .NET Frameworka 3.0 (język C#) w 2006 r. Integruje UI, grafikę 2D i 3D, multimedia, dokumenty oraz generowanie rozpoznawanie mowy.

32.OOD

Object-Oriented Design

Proces polegający na wykorzystaniu metodologii obiektowej do projektowania systemu obliczeniowego lub aplikacji. OOD służy jako część procesu lub cyklu życia programowania obiektowego (OOP) i pomaga w projektowaniu architektury, lub układu system. Zaprojektowany system jest później tworzony przy użyciu obiektowych języków programowania.

33.ITIL

IT Infrastructure Library

Zbiór dobrych praktyk dotyczących zarządzania organizacją IT. Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące zarządzania infrastrukturą informatyczną oraz usługami IT. ITIL jest uniwersalny oraz elastyczny, więc możemy go zastosować w niemal każdym przedsiębiorstwie. Istnieje możliwość zdobycia oficjalnego certyfikatu potwierdzającego wiedzę z zagadnień ITIL.

34.ML

Machine Learning

Uczenie maszynowe polega na zapamiętywaniu (uczeniu się) pewnych wzorców i zachowań. Algorytmy ML budują model na podstawie przykładowych danych, zwanych danymi treningowymi, w celu dokonywania przewidywań lub podejmowania decyzji w przypadku pojawienia się nowych danych wejściowych.

35.AI

Artificial intelligence

Symulacja ludzkiej inteligencji w maszynach, które są zaprogramowane tak, aby myśleć, jak ludzie i naśladować ich działania. Ogólnie rzecz biorąc, systemy AI działają poprzez pobieranie dużych ilości danych treningowych, analizowanie danych pod kątem korelacji i wzorców oraz wykorzystywanie tych wzorców do przewidywania przyszłych stanów

36.PHP

Hypertext Preprocessor

Skryptowy język programowania stosowany głównie do tworzenia stron internetowych oraz aplikacji webowych. PHP jest szeroko stosowany w połączeniu z HTML, umożliwiając tworzenie dynamicznych stron oraz przetwarzanie danych pochodzących od użytkowników.

37.XML

eXtensible Markup Language

Uniwersalny język znaczników stosowany do przechowywania i transportowania danych w formacie czytelnym zarówno dla ludzi, jak i maszyn. XML jest często wykorzystywany do wymiany danych między różnymi systemami informatycznymi.

38.MVC

Model-View-Controller

Wzorzec projektowy stosowany w programowaniu obiektowym, który opisuje sposób organizacji kodu źródłowego w aplikacjach. MVC dzieli kod na trzy główne komponenty: Model (zarządzanie danymi), View (prezentacja danych użytkownikowi) oraz Controller (obsługa zdarzeń i komunikacja między Modelem a View).

39.RDBMS

Relational Database Management System

System zarządzania bazami danych opartych na modelu relacyjnym, który pozwala na przechowywanie, manipulowanie oraz odzyskiwanie danych w sposób efektywny i bezpieczny. Przykłady popularnych RDBMS to MySQL, PostgreSQL czy też Microsoft SQL Server.

40.JVM

Java Virtual Machine

Wirtualna maszyna stworzona przez firmę Sun Microsystems, która umożliwia uruchamianie programów napisanych w języku Java oraz innych językach kompilowanych do bytecode'u JVM. JVM pozwala na uruchamianie programów na różnych platformach, niezależnie od systemu operacyjnego, dzięki technologii 'write once, run anywhere' (WORA).

41.IoT

Internet of Things

Koncepcja polegająca na łączeniu ze sobą różnych urządzeń i systemów za pośrednictwem Internetu, co pozwala na zdalne monitorowanie, kontrolowanie i zarządzanie tymi urządzeniami. IoT znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak automatyka domowa, monitorowanie zdrowia, przemysł, transport czy rolnictwo.

42.VCS

Version Control System

System kontroli wersji to narzędzie służące do śledzenia zmian w kodzie źródłowym oraz zarządzania wersjami plików. Umożliwia programistom współpracę nad projektem, rejestrowanie zmian, wycofywanie błędów i integrację zmian wprowadzanych przez różnych członków zespołu. Przykłady VCS to Git, Subversion (SVN) czy Mercurial.

43.AJAX

Asynchronous JavaScript and XML

Technika programistyczna pozwalająca na tworzenie interaktywnych aplikacji internetowych, które mogą pobierać dane z serwera i aktualizować części strony bez konieczności przeładowania całej strony. AJAX łączy się z technologiami takimi jak JavaScript, XML, JSON oraz HTML.

44.VPN

Virtual Private Network

Technologia sieciowa, która pozwala na tworzenie bezpiecznych połączeń między komputerami lub sieciami prywatnymi poprzez Internet. VPN jest często wykorzystywany do zdalnej pracy, ochrony prywatności oraz dostępu do zasobów, które mogą być zablokowane w danym kraju.

45.NLP

Natural Language Processing

Dziedzina informatyki zajmująca się analizą, rozumieniem i generowaniem języka naturalnego, czyli języka używanego przez ludzi. NLP ma wiele zastosowań, takich jak tłumaczenie maszynowe, analiza emocji, rozpoznawanie mowy czy chatboty.

46.SOA

Service-Oriented Architecture

Architektura systemów informatycznych oparta na koncepcji modułowych usług, które są niezależne, łatwo zintegrowane i komunikują się ze sobą za pomocą standardowych protokołów. SOA pozwala na tworzenie skalowalnych i elastycznych aplikacji, które są łatwiejsze w utrzymaniu oraz rozbudowie.

47.FTP

File Transfer Protocol

Protokół sieciowy używany do przesyłania plików między klientem a serwerem za pośrednictwem sieci TCP/IP. FTP jest często wykorzystywany do zarządzania plikami na serwerach oraz do publikowania plików na stronach internetowych.

48.RTOS

Real-Time Operating System

System operacyjny zaprojektowany do obsługi zadań w czasie rzeczywistym, co oznacza, że jest w stanie przetwarzać dane i reagować na zdarzenia w określonym czasie. RTOS jest często stosowany w systemach wbudowanych, automatyce przemysłowej czy robotyce.

49.BDD

Behavior-Driven Development

Metodologia programowania oparta na testowaniu, która kładzie nacisk na współpracę między programistami, analitykami oraz testerami w celu lepszego zrozumienia wymagań systemu oraz zachowań oczekiwanych od aplikacji. BDD korzysta z opisów opartych na języku naturalnym, co ułatwia komunikację między zespołem projektowym.

50.LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Protokół sieciowy używany do wyszukiwania i zarządzania informacjami przechowywanymi w usłudze katalogowej, takiej jak Microsoft Active Directory czy OpenLDAP. LDAP jest często wykorzystywany do uwierzytelniania użytkowników, zarządzania uprawnieniami oraz organizowania zasobów w sieci.

51.CORS

Cross-Origin Resource Sharing

Mechanizm zabezpieczający, który pozwala na kontrolowanie, które zasoby mogą być dostępne dla stron internetowych z innych domen. CORS jest istotny dla utrzymania bezpieczeństwa aplikacji internetowych, gdyż chroni przed nieautoryzowanym dostępem do zasobów oraz atakami typu cross-site request forgery (CSRF).

52.DRY

Don’t Repeat Yourself

Zasada programowania, która zakłada minimalizowanie powtarzania się kodu źródłowego poprzez wykorzystanie funkcji, klas, modułów czy innych konstrukcji językowych. DRY pozwala na tworzenie czytelnego, łatwiejszego w utrzymaniu i modyfikacji kodu.

53.KISS

Keep It Simple, Stupid

Zasada projektowania oprogramowania, która promuje prostotę oraz łatwość zrozumienia kodu źródłowego. KISS zakłada, że proste rozwiązania są zwykle lepsze od skomplikowanych, a czytelność i prostota są kluczowe dla utrzymania i rozbudowy oprogramowania.

54.ETL

Extract, Transform, Load

Proces stosowany w przetwarzaniu danych, który polega na ekstrakcji danych z różnych źródeł, ich transformacji do odpowiedniego formatu oraz załadowaniu do docelowego systemu, takiego jak baza danych czy magazyn danych. ETL jest kluczowym elementem integracji danych oraz procesów analitycznych.

55.VPS

Virtual Private Server

Wirtualny serwer prywatny, który emuluje dedykowany serwer w środowisku hostowanym na współdzielonym fizycznym serwerze. VPS oferuje większą kontrolę nad zasobami i konfiguracją niż standardowe konta hostingowe, pozwalając na niezależne zarządzanie systemem operacyjnym, oprogramowaniem czy parametrami serwera.

56.FaaS

Function as a Service

Model usług chmurowych, który pozwala na uruchamianie funkcji programistycznych na żądanie, bez konieczności zarządzania infrastrukturą czy serwerami. FaaS jest częścią większego trendu w architekturze oprogramowania zwanym "serverless computing", który pozwala na automatyczne skalowanie zasobów i płacenie tylko za rzeczywiste zużycie. Przykłady usług FaaS to AWS Lambda, Google Cloud Functions czy Microsoft Azure Functions.

57.ACID

Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

Zasada, która opisuje wymagane właściwości transakcji w bazach danych, aby zapewnić niezawodność i integralność danych. ACID definiuje, jak system powinien radzić sobie z równoczesnym wykonywaniem wielu transakcji, błędami oraz awariami.

58.JWT

JSON Web Token

Standard otwartego tokena, który pozwala na bezpieczne przechowywanie i przesyłanie informacji między stronami w postaci obiektu JSON. JWT jest często stosowany do uwierzytelniania użytkowników oraz autoryzacji dostępu do zasobów API.

59.IaC

Infrastructure as Code

Praktyka zarządzania infrastrukturą IT za pomocą plików konfiguracyjnych i skryptów, zamiast ręcznego konfigurowania serwerów, urządzeń sieciowych czy innych komponentów. IaC pozwala na automatyzację, prostszą wersjonowanie oraz powtarzalność wdrażania