Grafika główna dla wpisu

DevOps vs. SysOps

📅 6 czerwca 2023

Jedno z pytań, które pojawia się na niemal każdym moim szkoleniu, brzmi „Czym różnią się od siebie DevOps i SysOps”? Jeżeli również masz problemy z tymi dwoma stanowiskami, to jak widać, nie jesteś sam 🙂.

To dość normalne, że czujesz się nieco przytłoczony tymi wszystkimi rolami, szczególnie jeśli Twoje wykształcenie i doświadczenie nie jest głęboko zakorzenione w technologii i branży IT. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie tych terminów i pomoc w zidentyfikowaniu idealnych kandydatów na wspomniane już stanowiska.

Inżynier DevOps: Budowniczy 👷‍♂️

W świecie IT inżynier DevOps jest kimś w rodzaju budowniczego mostów. Termin „DevOps” jest połączeniem słów „Development” i „Operations”. Jak sama nazwa wskazuje, inżynier DevOps ułatwia płynniejszą komunikację, współpracę i integrację między zespołami zajmującymi się tworzeniem oprogramowania (Dev) i operacjami IT (Ops). Cel? Sprawić, by proces projektowania, rozwijania i wdrażania oprogramowania był bardziej wydajny i skuteczny.

Dobry inżynier DevOps wnosi do zespołu kompleksowe zrozumienie całego cyklu życia oprogramowania (SDLC). Potrafi korzystać z różnych narzędzi i technologii w celu automatyzacji procesów, poprawy niezawodności systemu i przyspieszenia wdrażania. Jest krytycznym myślicielem i osobą szybko rozwiązującą wszelkie awarie, zdolną do przewidywania potencjalnych problemów i proaktywnej pracy nad rozwiązaniami. Pętla CI/CD, dzięki której developerzy nie muszą martwić się o to, co dzieje się z kodem po tym, gdy trafi on do repozytorium, powinna cały czas działać niezawodnie. W przeciwnym razie proces dostarczania nowych funkcjonalności dla użytkowników końcowych może zostać zakłócony.

Idealny kandydat na stanowisko inżyniera DevOps powinien mieć doświadczenie w tworzeniu oprogramowania i administrowaniu systemami. Powinien znać jakiś język programowania (nie ma tutaj jednego najlepszego dla DevOpsów), mieć umiejętność pisaniu skryptów automatyzujących, rozumieć zwinne metodologie i być zaznajomiony z narzędziami DevOps, takimi jak Jenkins, Docker i Kubernetes. Powinien być również świetnym graczem zespołowym, ponieważ będzie musiał współpracować z różnymi zespołami.

Inżynier SysOps: Strażnik systemu 💂

Z drugiej strony, inżynier SysOps, skrót od „Systems Operations Engineer”, koncentruje się bardziej na utrzymaniu, zarządzaniu i zapewnieniu sprawnego działania istniejącego systemu lub infrastruktury. Jest on takim strażnikiem uruchomionych już systemów. Zajmuje się rozwiązywaniem problemów systemowych, zarządza wdrożeniami serwerów, monitoruje wydajność sieci i upewnia się, że wszystko jest bezpieczne i aktualne.

Inżynier SysOps zazwyczaj wymaga dogłębnego zrozumienia systemów operacyjnych, sieci i administracji systemami. Powinien być biegły w rozumieniu i diagnozowaniu problemów systemowych i sieciowych oraz znać narzędzia do konserwacji, aktualizacji i automatyzacji zadań w systemach. Musi też mieć wprawne oko do wykrywania potencjalnych zagrożeń i zapewniania ciągłego bezpieczeństwa.

Idealny inżynier SysOps jest skrupulatny i zorientowany na szczegóły. Powinien on swobodnie radzić sobie z problemami związanymi ze sprzętem i oprogramowaniem, biegle posługiwać się różnymi narzędziami i technologiami administracji systemami oraz posiadać doskonałe umiejętności rozwiązywania problemów. Powinien także być zdolny do pracy wielozadaniowej, ponieważ często musi zarządzać wieloma systemami jednocześnie.

DevOps a SysOps: różnice i podobieństwa

Teraz gdy rozumiemy już, czym zajmują się inżynierowie DevOps i SysOps, przejdźmy do tego, czym się różnią i co ich łączy.

Podstawowa różnica polega na ich głównych obszarach zainteresowań. Inżynier DevOps jest bardziej skoncentrowany na rozwoju i wdrażaniu oprogramowania i aktualizacji systemu, pracując nad wypełnieniem luki między zespołami programistycznymi i operacyjnymi. Inżynier SysOps jest natomiast bardziej skoncentrowany na codziennym zarządzaniu i utrzymaniu systemów i infrastruktury, zapewniając, że wszystko działa płynnie i bezpiecznie.

Pod względem podobieństw, obie role wymagają silnego zrozumienia administracji systemami i obie wykorzystują narzędzia automatyzacji w celu poprawy wydajności. Obie role wymagają również umiejętności rozwiązywania problemów, współpracy i proaktywnego podejścia do przewidywania i zapobiegania potencjalnym problemom.

DevOps, SysOps, SRE, WTF 🤯

W jednym z poprzednich wpisów porównywałem również DevOpsa z inżynierem SRE. Spróbujmy teraz te trzy bardzo podobne do siebie role zestawić w jednym miejscu.

Różnica między inżynierem DevOps, SysOps i SRE polega na stawianych im celach i metodach ich osiągnięcia, choć wiele tematów i obowiązków tutaj się pokrywa. Podczas gdy zadania DevOpsa będą polegały na ujednoliceniu rozwoju i operacji w celu zapewnienia szybkiego i wydajnego dostarczania oprogramowania, SysOps koncentruje się na utrzymaniu i optymalizacji infrastruktury IT, a SRE ma na celu osiągnięcie niezawodności i czasu działania wdrożonej usługi lub aplikacji.

Inżynier DevOps zazwyczaj pracuje nad automatyzacją procesu dostarczania oprogramowania i poprawą współpracy między zespołami. Tymczasem inżynier SysOps będzie bardziej skoncentrowany na aspektach operacyjnych, takich jak utrzymanie serwerów, baz danych i zapewnienie bezpieczeństwa systemów. Z kolei SRE ma na celu zwiększenie niezawodności i odporności systemów poprzez automatyzację, rygorystyczne testowanie i strategie reagowania na incydenty.

Jeśli chodzi o podobieństwa, wszystkie trzy role wymagają silnego zrozumienia systemów, talentu do automatyzacji i dobrych umiejętności rozwiązywania problemów. Wszystkie mają kluczowe znaczenie dla wydajnego działania każdego systemu IT i są w pewnym sensie różnymi odpowiedziami na wyzwania związane z zarządzaniem złożonymi systemami.

Niejednokrotnie może zdarzyć się, że w mniejszych organizacjach i przy mniejszych projektach wszystkie te trzy role będą pełnione przez jednego inżyniera i to jaki tytuł zawodowy mu się trafi, może być czystą loterią 😉.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego podejścia do dwóch omówionych dzisiaj ról. Idealny kandydat do roli inżyniera DevOps może nie pasować do roli inżyniera SysOps i odwrotnie. Kluczem jest zrozumienie konkretnych potrzeb i priorytetów firmy lub projektu.

Mamy nadzieję, że dzięki nowemu zrozumieniu różnic i podobieństw między inżynierami DevOps i SysOps, jesteś teraz lepiej przygotowany do rekrutacji na te stanowiska. Udanej rekrutacji! 👋