Grafika główna dla wpisu

Zrozumieć Spring i Spring Boot. Przewodnik dla rekruterów IT

📅 24 maja 2023

Jako rekruter IT codziennie zostajesz stawiany przed nie lada wyzwaniem – znaleźć odpowiednie talenty dla potrzeb technicznych swoich klientów lub swojej organizacji. Jednak bez doświadczenia w programowaniu zrozumienie niuansów narzędzi, z których mogą korzystać potencjalni kandydaci, może być trudne. Dwa takie narzędzia, Spring i Spring Boot, są często wymieniane w świecie programistów Java. Niniejszy artykuł ma na celu demistyfikację tych narzędzi i pomoc w zrozumieniu różnic między nimi w możliwie prosty i przystępny sposób.

Framework Spring

Spring to potężny framework typu open source zaprojektowany w celu uproszczenia programowania w języku Java. Zapewnia kompleksową obsługę infrastruktury do tworzenia solidnych aplikacji Java, umożliwiając programistom skupienie się na podstawowych funkcjonalnościach aplikacji, a nie na szczegółach niższego poziomu.

Kluczowe cechy Spring:

 • Wstrzykiwanie zależności (DI): Funkcja ta pomaga tworzyć luźno powiązane i łatwe do testowania komponenty oprogramowania.
 • Programowanie zorientowane aspektowo (AOP): Umożliwia programistom modularyzację przekrojowych problemów w aplikacji, takich jak rejestrowanie i bezpieczeństwo.
 • Spring MVC: Jest to framework do tworzenia aplikacji internetowych zgodnie ze wzorcem projektowym Model-Widok-Kontroler (Model-View-Controler).

Spring Boot

Z drugiej strony Spring Boot nie jest frameworkiem, ale sposobem na ułatwienie tworzenia samodzielnych aplikacji produkcyjnych przy minimalnej konfiguracji. Jest zbudowany niejako na (gdybym pisał ten artykuł po angielsku, napisałbym „on top of” – często brakuje mi polskiego odpowiednika tego sformułowania 🙂) frameworku Spring i dziedziczy wszystkie jego funkcje.

Kluczowe cechy Spring Boot:

 • Automatyczna konfiguracja: Spring Boot automatycznie konfiguruje aplikację na podstawie zależności dodanych do projektu.
 • Standalone: Aplikacje Spring Boot mogą być uruchamiane bezpośrednio, bez konieczności wdrażania na serwerze WWW.
 • Gotowość produkcyjna: Spring Boot zapewnia funkcje takie jak sprawdzanie kondycji, metryki itp., dzięki czemu jest gotowy do użytku produkcyjnego.

Spring vs. Spring Boot

Chociaż zarówno Spring, jak i Spring Boot mają na celu uproszczenie programowania w Javie, robią to na różne sposoby. Spring zapewnia programistom narzędzia i elastyczność, dzięki którym mogą oni konfigurować swoje aplikacje według własnego uznania. Z kolei Spring Boot przyjmuje podejście oparte na sprawdzonych w boju opiniach, oferując paradygmat „konwencji nad konfiguracją„, który skraca czas konfiguracji całego projektu.

Zasadniczo Spring Boot to Spring, ale spakowany w celu dostarczenia gotowej do uruchomienia aplikacji z rozsądnymi ustawieniami domyślnymi. Został zaprojektowany tak, aby programiści mogli jak najszybciej rozpocząć pracę.

Podczas rekrutacji na stanowisko programisty Java ważne jest, aby zrozumieć, czy praca wymaga dogłębnego zrozumienia elastyczności i konfigurowalności frameworka Spring, czy też jest bardziej skoncentrowana na szybkim tworzeniu aplikacji, w czym wyróżnia się Spring Boot.

Wymagania dla programisty Spring

Podczas rekrutacji na stanowisko, które wymaga Spring-a jako kluczowej umiejętności, kandydat powinien cechować się kilkoma kluczowymi cechami:

 • Zrozumienie Frameworka: Kandydat powinien mieć solidne zrozumienie podstawowych zasad Spring-a, takich jak Dependency Injection (DI) i Aspect-Oriented Programming (AOP).
 • Doświadczenie z modułami Spring: Istnieje kilka modułów Spring-a, takich jak Spring MVC, Spring Security i Spring Data. W zależności od wymagań stanowiska, kandydat może potrzebować doświadczenia z jednym lub kilkoma z tych modułów.
 • Znajomość Java i J2EE: Ponieważ Spring jest frameworkiem dla języka Java, niezbędne jest silne zrozumienie języka Java i J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition).
 • Znajomość baz danych: Spring zapewnia doskonałe wsparcie dla interakcji z bazami danych, więc znajomość SQL i doświadczenie z technologią baz danych, taką jak MySQL, Oracle lub PostgreSQL, może być korzystne.

Wymagania dla programisty Spring Boot

Podczas rekrutacji na stanowisko wymagające Spring Boot jako kluczowej umiejętności, powinniśmy przyjrzeć się następującym umiejętnościom kandydata:

 • Zrozumienie zasad Spring Boot: Kandydat powinien rozumieć paradygmat „konwencja nad konfiguracją„, którym kieruje się Spring Boot i czym różni się on od standardowego frameworka Spring.
 • Doświadczenie z funkcjami Spring Boot: Znajomość automatycznej konfiguracji Spring Boot, samodzielnych aplikacji i funkcji gotowych do produkcji jest niezbędna.
 • Architektura mikrousług: Ponieważ Spring Boot jest często używany do tworzenia mikrousług, doświadczenie z tym stylem architektonicznym może być znaczącą zaletą.
 • Konteneryzacja i wdrażanie w chmurze: Biorąc pod uwagę przydatność Spring Boot do tworzenia samodzielnych aplikacji, doświadczenie z technologiami konteneryzacji, takimi jak Docker i platformami chmurowymi, takimi jak AWS lub Azure, może być dużym plusem.

Różnice między kandydatami Spring i Spring Boot

Podczas gdy oba typy kandydatów powinny dobrze rozumieć Javę i ekosystem Spring, istnieją pewne kluczowe różnice w ich zestawach umiejętności:

 • Framework vs. Konwencja: Programista Spring powinien dogłębnie rozumieć Spring Framework i jego elastyczność, podczas gdy programista Spring Boot powinien znać konwencje, które Spring Boot zapewnia do szybkiego tworzenia aplikacji.
 • Konfiguracja a autokonfiguracja: Programista Spring powinien czuć się komfortowo podczas ręcznego konfigurowania aplikacji, podczas gdy programista Spring Boot powinien rozumieć, jak wykorzystać funkcję automatycznej konfiguracji.
 • Mikroserwisy i wdrażanie: Programista Spring Boot może mieć większe doświadczenie z architekturą mikrousług i wdrażaniem aplikacji w chmurze lub kontenerach, ponieważ są to obszary, w których Spring Boot bardzo się wyróżnia.

Kilka wskazówek i podpowiedzi

Jeśli chodzi o zatrudnianie programistów Spring i Spring Boot, oto kilka wskazówek i najlepszych praktyk, które pomogą Ci zidentyfikować najlepszych kandydatów:

 • Poszukaj odpowiednich certyfikatów: Certyfikaty takie jak Oracle Certified Professional, Java SE Programmer lub Pivotal Certified Spring Professional mogą wskazywać na zaangażowanie kandydata w naukę i bycie na bieżąco z najnowszymi technologiami Java i Spring.
 • Sprawdź wkład w projekty open source: Programiści, którzy współtworzą projekty open source, wykazują się pasją do kodowania i ciągłego uczenia się. Jeśli kandydat brał udział w projektach związanych ze Spring, jest to dobra oznaka jego wiedzy i zaangażowania.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów: Dobrzy programiści doskonale radzą sobie z rozwiązywaniem problemów. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto poprosić kandydatów o rozwiązanie rzeczywistych problemów, które mogą napotkać na danym stanowisku. Może to dać ci wgląd w ich umiejętności rozwiązywania problemów i sposób, w jaki podchodzą do wyzwań.
 • Zrozumienie najlepszych praktyk: Zapytaj o ich zrozumienie najlepszych praktyk w rozwoju Spring i Spring Boot, takich jak właściwe wykorzystanie wstrzykiwania zależności, korzyści płynące z programowania zorientowanego aspektowo lub znaczenie automatycznej konfiguracji w Spring Boot.
 • Doświadczenie w testowaniu: Testowanie jest kluczową częścią tworzenia oprogramowania. Znajomość frameworków testowych, takich jak JUnit i Mockito, oraz praktyk takich jak Test-Driven Development (TDD), może być silnym wskaźnikiem biegłości kandydata.
 • Ciągłe uczenie się: Branża technologiczna ewoluuje niezwykle szybko. Dobry programista nadąża za najnowszymi trendami i aktualizacjami w swojej dziedzinie. Zapytaj kandydatów o najnowsze osiągnięcia w branży, którymi są podekscytowani lub nowe umiejętności, których się uczą.
 • Umiejętności komunikacyjne: Chociaż umiejętności techniczne są ważne, nie należy zapominać o umiejętnościach miękkich. Programista, który potrafi skutecznie się komunikować, będzie lepiej rozumiał wymagania, pracował w zespole i wyjaśniał złożone koncepcje techniczne kolegom nietechnicznym.
 • Dopasowanie kulturowe: Każda organizacja ma swoją unikalną kulturę. Kandydat, który jest zgodny z wartościami, stylem pracy i misją firmy, ma większe szanse na rozwój i pozytywny wkład w zespół.

Podsumowanie

Podsumowując, zarówno Spring, jak i Spring Boot są potężnymi narzędziami w ekosystemie Java. Zrozumienie różnic między nimi pomoże lepiej ocenić umiejętności i dopasowanie potencjalnych kandydatów, ostatecznie prowadząc do bardziej efektywnej rekrutacji. Podczas gdy umiejętności wymagane od programistów Spring i Spring Boot w znacznym stopniu się pokrywają, ich doświadczenie i wiedza mogą się różnić. Zrozumienie tych różnic pomoże ci zrekrutować odpowiedniego kandydata spełniającego określone wymagania. Powodzenia!